Privacyverklaring

Privacy voorwaarden: wij respecteren uw privacy.

De website: www.axionski.com wordt aangeboden door:

Hummel Ski Sport BV– Axion Ski

Barrierstraatje 15

3550 Zolder

BTW: BE0457.657.876

Email: info@axionski.com

Tel.: 011/39.30.42

 

Hummel Ski Sport BVBA met als commerciële naam Axion Ski, die verder in deze verklaring gebruikt zal worden, worden vertegenwoordigd door zaakvoerders Sofie Welkenhuysen en Stijn Goyens.

Sofie Welkenhuysen zal fungeren als aanspreekpunt voor alle vragen en/of klachten ivm de verwerking van uw persoonsgegevens. Ze is bereikbaar via telefoon 011/39.30.42 of per mail: info@axionski.com.

Axion Ski verwerkt in het kader van de reisactiviteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Deze natuurlijke personen kunnen (potentiële) klant zijn van het reiskantoor, aanspreekpunten bij hotels, busmaatschappijen, personeelsleden, enz.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Axion Ski behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de klant.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Axion Ski verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van reis en verwerkt ook die gegevens die nodig zijn opdat Axion Ski hun commerciële kan uitoefenen.
 

  • Persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht en leeftijd, gegevens m.b.t. skimateriaal,);

  • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

  • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);

Deze persoonsgegevens worden verzameld op het moment dat u een offerte opvraagt of een reis wenst te boeken. In het kader van reizen zijn klanten doorgaans verplicht om bepaalde gegevens door te geven. Bepaalde gevoelige gegevens, relevante medische gegevens of specifieke wensen kunnen ook opgevraagd worden. Hiervoor zal de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst.

Wanneer u als klant inschrijft op onze nieuwsbrief, ontvangt u op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Dit adres wordt enkel gebruikt voor de diensten waarvoor er werd ingeschreven. U kan als klant er op elk moment voor kiezen om via de link onderaan de nieuwsbrief zich uit te schrijven.

Axion Ski waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Verwerking van reizen,
  • Versturen van nieuwsbrieven,

  • Reclame- of marketingdoeleinden.

Als klant hebt u het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Axion Ski verwerkt in eerste instantie zelf uw persoonsgegevens. Wij geven deze enkel door aan derden indien noodzakelijk is om uw reis te boeken en vlot te laten verlopen.

Wij dienen bepaalde gegevens door te geven aan buitenlandse, externe partners (hotels, busmaatschappijen, skipasbureaus, skiverhuurwinkels, …) en dit in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst. We geven enkel het strikt noodzakelijke door en dit in het vertrouwen dat de externe partners ook de bepalingen van de GDPR naleven. De klant geeft dan ook zijn toestemming voor deze verwerking in de algemene/ bijzondere voorwaarden.

Ook delen wij uw gegevens met VZW Move Up, onze samenwerkende VZW.

Wat zijn uw rechten ivm de persoonsgegevens?

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan uw rechten kosteloos laten verbeteren, aanpassen en verwijderen en dit via de contactgegevens in het begin van de privacyverklaring. Er kan enkel een administratieve kost gevraagd worden bij belastende verzoeken.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Axion Ski bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Indien nodig, bv. ingeval van rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens langer worden bijgehouden.

Cookies

Wij gebruiken ook cookies om de gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Heeft u een klacht?

Als klant beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

 

Deze privacyverklaring werd aangepast op 24/5/2018.

Top