Zoek en Boek

Skivakanties met Axion Ski, laat je verwennen in de sneeuw

Verzekering

Axion Ski zorgt ervoor dat hun klanten goed verzekerd zijn via "Allianz Global Assistance".

Zonder zorgen op reis door een optimale bescherming!

Wij bieden 3 verschillende formules aan. Hieronder wordt een samenvatting van de algemene voorwaarden weergegeven.

De volledige polis is op aanvraag te verkrijgen via info@axionski.com.

 

Travel Selection: reisongevallen- en bagageverzekering

Prijs:

 • Weekreis (8/9-daagse reis):
  Busreis: € 27,00p.p. / € 72,00 per familie (wonende op hetzelfde adres)
  Eigen vervoer: € 40,00p.p. / € 80,00 per familie (wonend op hetzelfde adres)
   
 • Shortski (5/6-daagse reis): € 18,00p.p

Voorwaarden:

 • Assistance personen:
  Onbeperkte medische- en repatriëringskosten
  Medische nabehandeling in België tot € 6250,00p.p.
  Verlening of verbetering van het verblijf om medische redenen
  Vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
  Opsporings- en reddingskosten tot € 3750,00p.p.
  Terugbetaling skipas tot € 125,00p.p.
   
 • Assistance home:
  Bijstand bij zware schade aan woning
  Kosten voor slotenmaker
   
 • Reisgoed/bagageverzekering: 
  tot max. € 1250,00 p.p.
   
 • Compensatiereis: 
  Waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van vroegtijdige terugkeer tot max. € 1.250,00p.p.
   
 • Kapitaal reisongevallen:
  Vergoeding tot € 12500,00p.p. bij overlijden en blijvende invaliditeit

 

Exclusive Selection:

Prijs:  6 % van de totale reissom.

Voorwaarden:

 • Assistance personen:
  Onbeperkte medische- en repatriëringskosten
  Medische nabehandeling in België tot € 6250,00p.p.
  Verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
  Vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
  Opsporings- en reddingskosten tot € 6 250,00p.p.
  Terugbetaling skipas, geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie
  Catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot € 600,00p.p.
  Morele schadevergoeding vanaf 2 dagen hospitalisatie in het buitenland: 50,00€/dag
   
 • Assistance voertuigen:
  Pechverhelping, sleepdienst, wisselstukken en repatriëring
  Juridische bijstand
   
 • Assistance home:
  Bijstand bij zware schade aan de woning
  Kosten voor slotenmaker
   
 • Annulering: Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 10 000,00p.p. in geval van
  - Ziekte (incl. vooraf bestaande ziekte), ongeval, overlijden van de verzekerde, partner, familielid of reisgezel.
  - Ontslag, uitzetting uit de huurwoning
  - Adoptie, orgaantransplantatie
  - Echtscheiding, feitelijke scheiding
  - Overlijden van kat, hond of paard
   
 • Compensatiereis:
  Waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van vroegtijdige terugkeer tot max. € 10 000,00p.p.
   
 • Reisgoed/bagageverzekering:
  Vergoeding tot € 2 000,00p.p.
  Tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aankomst in het buitenland.
   
 • Kapitaal Reisongevallen:
  Vergoeding tot € 12 500,00p.p. bij overlijden en blijvende invaliditeit

 

Annulatieverzekering only

Prijs:  5,5% van de totale reissom.

Voorwaarden:
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot het bedrag van de reissom/p.p. in geval van
- Ziekte (excl. vooraf bestaande ziekte), ongeval, overlijden van de verzekerde, partner, familielid of reisgezel.
- Ontslag, uitzetting uit de huurwoning
- Adoptie, orgaantransplantatie
- Echtscheiding, feitelijke scheiding
- Overlijden van kat, hond of paard

 

Enkel geldig voor inwoners uit België en Nederland.

Om beroep te kunnen doen op een mogelijke terugbetaling van reiskosten door Allianz, dient de aangifte doorgegeven te worden vanuit het buitenland. Wanneer je er als klant voor kiest dit niet te doen, is Axion Ski niet aansprakelijk

Top