25_jaar_RGB_web[2][1]

Covid-19


Wil je graag een reis boeken, maar twijfel je door Covid-19?
Hieronder geven wij de uitleg over de verschillende senario's als je een reis boekt.

FOD Economie Buitenlandse Zaken heeft op 8 juli 2020 een nieuw begrip gelanceerd: reisverbod, gekoppeld aan de zogenaamde corona-zone rood.
Er gelden uiteindelijk 3 verschillende kleur-zones voor toeristische of “niet essentiële” reizen.
Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken

- Zone groen: geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld. M.a.w. de reis gaat door.
- Zone oranje: gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld. Er is geen reisverbod naar deze zones. De reis kan doorgaan, maar wordt afgeraden.
- Zone rood: zeer hoog risico op besmetting. Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit voor alle toeristische of “niet-essentiële” verplaatsingen. M.a.w. de reis gaat niet door wegens overmacht.

Er is sprake van de reisorganisator en de reiziger. Welke regelingen hanteren we wanneer één van beide de reis wenst op te zeggen?

De zones worden in principe bekeken op de dag van vertrek.

Axion Ski heeft ervoor gekozen de kleur-zones 5 dagen voor afreis te bekijken aangezien deze onderhevig zijn aan wijzigingen.


1) Reiziger annuleert zijn reis:

- Zone groen: de annuleringsvoorwaarden van Axion Ski gelden (cfr. Bijzondere voorwaarden art. 5).

- Zone oranje: wij vragen als opzegvergoeding het bedrag zoals forfaitair bepaald in onze Bijzondere voorwaarden, art.5.  

- Zone rood: de reiziger krijgt de volledige reissom terug betaald met inhouding van € 35,00 dossierkost per persoon voor de verwerking van het dossier.

Desalniettemin adviseren wij iedereen om een verzekering af te sluiten via Allianz Assistance bij boeking van uw reis.

1) Travel Selection of Exclusive Selection:

- Indien je zelf positief test op Covid-19 tijdens de reis, bent u verzekerd voor de medische kosten. 

2) Cancellation only of Exclusive Selection:

- Indien je zelf positief test op Covid-19 voor aanvang van de reis en je bestemming is niet in lock-down en heeft geen zone rood, kan je de reis annuleren.


OPMERKING!
Indien je positief test op Covid-19 voor aanvang van de reis en je bestemming is zone rood of is in lock-down, ben je niet verzekerd. Hierbij geldt de regeling bij zone rood van Axion Ski.

De reiziger krijgt de volledige reissom terug betaald met inhouding van € 35,00 dossierkost per persoon voor de verwerking van het dossier.

 

2) Reisorganisator annuleert de reis:

De reisorganisator betaalt bij alle kleur-zones de reis terug met inhouding van € 35,00 dossierkost per persoon voor de verwerking van het dossier.

Indien de kleur-zones wijzigen tijdens de reis, is Axion Ski niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen. De reiziger kan zich ten alle tijden informeren i.v.m. de kleur-zones voor afreis en kent hiervan de mogelijke gevolgen.

Top