Covid-19


Wil je graag een reis boeken, maar twijfel je door Covid-19?
Hieronder geven wij de uitleg over de verschillende scenario's als je een reis boekt.

 

Wij volgen op de voet de wetgeving van FOD Economie Buitenlandse Zaken, omtrent “reizen”. Wij hanteren de wetgeving en de voorwaarden die op het moment van de reis van kracht zijn. Wij zullen onze website up-to-date houden met de verschillende regelingen.

Er gelden 3 verschillende kleur-zones voor toeristische of “niet essentiële” reizen.
 

Vanaf vrijdag 25/9/2020, heeft de Belgische overheid nieuwe maatregelen genomen inzake COVID-19.

Vanaf dit moment wordt het reisverbod naar een rode zone vervangen door een reisadvies dat ten zeerste afraadt naar dergelijke zone te reizen.

Dit advies wijzigt de procedure niet: maatregelen die van toepassing zijn bij een terugkeer uit rode of oranje zone blijven gelden.

De volledige zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken

Zone groen: geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld. M.a.w. de reis gaat door.
Zone oranje: gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld. Er is geen reisverbod naar deze zones. De reis kan doorgaan, mits voorwaarden of er is verhoogde waakzaamheid gevraagd. Quarantaine en test wordt aanbevolen, maar is NIET verplicht.
Zone rood: De reis kan doorgaan, maar wordt sterk afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone moeten zich verplicht testen en 7 dagen in quarantaine.

Welke regelingen hanteren we wanneer de reisorganisator of de reiziger de reis wenst op te zeggen?

De zones worden vanuit het FOD economie in principe bekeken op de dag van vertrek.

Axion Ski heeft ervoor gekozen de kleur-zones 5 dagen voor afreis te bekijken aangezien deze onderhevig zijn aan wijzigingen.


1) Reiziger annuleert zijn reis:

- Zone groen: de annuleringsvoorwaarden van Axion Ski gelden (cfr. Bijzondere voorwaarden art. 5).

- Zone oranje: wij vragen als opzegvergoeding het bedrag zoals forfaitair bepaald in onze Bijzondere voorwaarden, art.5.  

Zone rood: indien de bestemming 5 dagen voor afreis zich bevindt in een rode zone, beslist Axion Ski zelf om niet af te reizen. Wij hanteren de regel van volledige terugbetaling, uitgezonderd een dossierkost van € 35,00p.p.
Wij stellen de gezondheid van onze klanten en medewerkers voorop!

Beslis je voor deze 5 dagen te annuleren dan vragen wij als opzegvergoeding het bedrag zoals forfaitair bepaald in onze Bijzondere voorwaarden, art.5. 
Axion Ski zal steeds zijn uiterste best doen, om de gemaakte kosten zoveel mogelijk te recupereren. 


Desalniettemin adviseren wij iedereen om een verzekering af te sluiten via Allianz Assistance bij boeking van uw reis.

Zij bieden een uitgebreide dekking van de kosten in geval van medische kosten of annulatie.

De uitleg i.v.m. de 3 polissen, kan je terugvinden bij verzekering.

Op dezelfde pagina (rechts onder de foto) vind je ook het document: Allianz-FAQ Covid-19.

Hierin vind je het antwoord op al je vragen terug.

 

2) Reisorganisator annuleert de reis:

De reisorganisator betaalt bij alle kleur-zones de reis terug met inhouding van € 35,00 dossierkost per persoon voor de verwerking van het dossier.

Indien de kleur-zones wijzigen tijdens de reis, is Axion Ski niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen. De reiziger kan zich ten alle tijden informeren i.v.m. de kleur-zones voor afreis en kent hiervan de mogelijke gevolgen.

 

Axion Ski zorgt dat jullie voor afreis op de hoogte worden gebracht van de maatregelen van je bestemming.

Top